Tin từ Sở Công thương Đồng Nai cho biết, đến năm 2020, toàn tỉnh Đồng Nai quy hoạch 41 cụm công nghiệp (CCN).

15 cụm công nghiệp tại Đồng Nai bị loại khỏi quy hoạch năm 2020 2

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, qua rà soát Sở Công thương đã đề xuất tỉnh rút quy hoạch 15 cụm công nghiệp trên địa bàn với diện tích gần 680 hécta. Hiện toàn tỉnh còn 26 cụm công nghiệp với diện tích 1.461 héc ta, trong đó mới có 2 cụm công nghiệp hoàn thành đầu tư hạ tầng là cụm công nghiệp gốm Tân hạnh (TP. Biên Hòa) và cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom).

Được biết, 9 cụm công nghiệp được Đồng Nai triển khai trong giai đoạn 2013 – 2015 (tổng diện tích 580,23 ha), 15 cụm công nghiệp còn lại sẽ triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020 (tổng diện tích 776,45 ha).


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý 15 cụm công nghiệp tại Đồng Nai bị loại khỏi quy hoạch
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay