268 trường hợp vi phạm sử dụng chung cư tại Đà Nẵng bị xử lý năm 2020

Vừa qua, UBND Đà Nẵng đã tiến hành xử lý 268 trường hợp vi phạm sử dụng chung cư như tự ý cho thuê lại, cho ở nhờ, chuyển cho người khác hoặc bỏ trống.

Trong số đó có 116 trường hợp là cán bộ, công chức và 152 trường hợp là các hộ khó khăn được bố trí nhà ở.

Đối với trường hợp cán bộ, công chức vi phạm sử dụng chung cư:

Đồng ý cho phép 52 trường hợp đã dọn về tiếp tục thuê căn hộ để ở; 17 trường hợp đã trả lại nhà; 21 trường hợp có đơn giải trình được cử đi học; 26 trường hợp còn lại tiếp tục theo dõi sau khi kết thúc thời hạn theo thông báo (ngày 05/7/2014), thì xem xét tiến hành thu hồi.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đối với các hộ khó khăn nhà ở vi phạm: 1 trường hợp đã trả lại căn hộ; 3 trường hợp thuộc diện giải tỏa; 39 trường hợp được phép tiếp tục thuê căn hộ để ở (trong đó có 34 trường hợp đã dọn về ở và 05 trường hợp chưa ở thường xuyên);

Còn lại 109 trường hợp, UBND Thành phố đề nghị Công ty Quản lý nhà chung cư gửi thông báo thu hồi căn hộ theo quy định, trong thời gian 60 ngày các đối tượng vi phạm không giao trả căn hộ cho thành phố thì đề nghị Công ty có báo cáo đề xuất cụ thể từng trường hợp để UBND thành phố xem xét, quyết định việc cho thuê chung cư đối với các trường hợp khó khăn này.