298 dự án sẽ được thu hồi ngay trong năm 2015 năm 2020

Trong kỳ họp lần thứ 19 của Hội đồng nhân dân Tp.HCM, Ban Kinh tế & Ngân sách TP đã thông qua việc thu hồi 298 dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP. Theo dự tính, việc thu hồi sẽ được hoàn thành trong năm 2015.

Tổng diện tích của 298 dự án thuộc danh mục bị hồi là 1.602ha. Trong số này, 144 dự án còn lại với tổng diện tích 1.119ha đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; còn 154 dự án kia cũng đã có trong quyết định giao vốn thực hiện và giao đất trong năm 2015.

Những dự án trên có dù đã được bố trí vốn đầu tư hay chưa thì vẫn buộc phải thu hồi ngay trong năm nay bởi tính cấp bách cần của việc thực hiện các thủ tục thu hồi đất.

dự án bất động sản
Tp.HCM sẽ thu hồi 298 dự án ngay trong năm 2015

Với trường hợp của khu công nghiệp Linh Xuân 3, Hội đồng nhân dân cũng buộc phải thu hồi vì để đảm bảo cho tiến độ di dời những dự án ô nhiễm môi trường xen kẽ trong khu dân cư.

UBND TP cũng đang trong quá trình xem xét kiến nghị với các cấp có thẩm quyền đối với những thủ tục cần thiết để từng dự án cụ thể sớm được thu hồi. Theo đó, TP phải buộc chủ đầu tư đưa ra cam kết về tiến độ thực hiện dự án theo đúng những quy định của pháp về đầu tư công. 

Với những dự án không sử dụng vốn Nhà nước, pháp lý và tiến độ đầu tư sẽ do các quận huyện tiếp tục rà soát. Bên cạnh đó, sẽ thu hồi ngay lập tức đối với những dự án chưa được triển khai.

Có 209 dự án với tổng diện tích 2.268ha có chuyển đổi dưới  20ha đất rừng, 10ha đất trồng lúa. Cụ thể, tổng diện tích của những dự án có chuyển mục đích trồng lúa là 1.577ha, gồm 2 dự án đất rừng phòng hộ trên 20 và 207 dự án dưới 10ha. Những dự án đầu tư sai mục đích sẽ được Tp.HCM xem xét thu hồi lại và trả lại đất trồng lúa cho dân.

Với diện tích 0,05ha nhưng hiện trạng có rừng nên Dự án Trạm kiểm lâm An Thới Đông sẽ được xem xét về việc chuyển đổi mục đích sử dụng.