Chiều ngày 22/7, tại buổi giao ban báo chí của UBND TP. Hà Nội, ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên đã báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đai và cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.Ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND Q.Long Biên báo cáo tại buổi giao ban báo chí của UBND TP Hà Nội, chiều 22/7
Ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên báo cáo tại buổi giao ban báo chí của UBND TP. Hà Nội, chiều 22/7

Theo đó, tính đến hết 30/6, quận Long Biên đã cấp được 41.777 GCN, đạt 96,3% so với tổng số thửa đất đủ điều kiện cấp. Riêng 6 tháng đầu năm đã cấp được 1.271 giấy. Đối với các dự án phát triển nhà ở, do nhiều trường hợp chủ sử dụng đất chưa kê khai, đăng ký sử dụng đất… nên tỷ lệ hoàn thành kế hoạch vẫn còn thấp so với chỉ tiêu mà UBND thành phố đã giao. Cụ thể, năm 2014, UBND thành phố đã giao chỉ tiêu cho quận cấp 3.000 giấy. Đến nay, hồ sơ tiếp nhận từ Văn phòng đất đai Hà Nội là 253 hồ sơ, giấy đã cấp là 253 giấy, đạt 8.43%.

Về vấn đề phản ánh của người dân liên quan đến việc cấp GCN cho các di tích trên địa bàn, ông Chiến cho biết: trên địa bàn quận Long Biên hiện có 84 di tích đã xếp hạng và 36 di tích chưa xếp hạng cần cấp GCN. UBND quận đã hoàn thiện, nộp hồ sơ, xin giao đất và đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 50 di tích, trong đó có 48 di tích đã xếp hạng và 2 di tích chưa xếp hạng.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý 43.384 thửa đất đủ điều kiện cấp sổ đỏ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay