Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã lên kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015); đồng thời phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu đến các đơn vị phường…

5 năm nữa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ không còn đất nông nghiệp năm 2020 2

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, đến năm 2020 quận Cầu Giấy có diện tích đất tự nhiên là 1.202,98ha trong đó 100% là đất phi nông nghiệp. Trước đó năm 2010 quận Cầu Giấy có 55,87ha đất nông nghiệp; 1.146,49ha đất phi nông nghiệp và 0,62ha đất chưa sử dụng.

Cũng theo quy hoạch, trong 5 năm kỳ đầu (2011-2015) sẽ thực hiện chuyển đổi 39,77ha đất nông nghiệp và 0,53ha đất chưa sử dụng sang đất phi nông nghiệp.

Cụ thể, theo kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phân theo từng năm của quận, đất nông nghiệp năm 2011 là 55,87ha, đến năm 2012 giảm còn 54,16ha, năm 2013 còn 29,60ha, năm 2014 còn 22,67ha và 2015 còn 16,10ha.

Trong khi đất phi nông nghiệp năm 2011 là 1.146,49ha thì đến năm 2015 tăng lên 1.186,79ha; trong đó đất ở đô thị năm 2011 có 415,63ha, đến năm 2015 tăng lên 434,03ha.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý 5 năm nữa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ không còn đất nông nghiệp
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay