50% các tổ chức ở Hà Nội đã được cấp sổ đỏ năm 2020

Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội cho biết, tính đến nay, TP Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 8.427/19.247 thửa đất của các tổ chức cần kê khai, cấp giấy theo quy định.

50% các tổ chức ở Hà Nội đã được cấp sổ đỏ năm 2020 2

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức và trụ sở cơ quan Nhà nước, Hà Nội đang thực hiện cấp ngay giấy chứng nhận mà không đợi kết quả sắp xếp lại cơ sở nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không phải thỏa thuận về quy hoạch kiến trúc và cấp chỉ giới đường đỏ.

Thành phố cũng đang nghiên cứu hình thức cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch cho thuê đất hằng năm.