59 quyết định xử phạt vi phạm xây dựng trong tháng 7 năm 2020

Theo thông tin từ UBND Tp.HCM, trong tháng 7, thành phố đã ban hành 59 quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với số tiền phạt là 724.125.000 đồng.

Cụ thể, trong tháng 7, thành phố đã kiểm tra 7.251 công trình xây dựng, phát hiện 171 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, giảm 9,5% so với tháng trước và giảm 78,2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, có 109 trường hợp không phép, 47 trường hợp sai phép, 15 trường hợp vi phạm khác.

Thành phố đã ban hành 59 quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với số tiền phạt là 724.125.000 đồng.Vi phạm trật tự xây dựng
Trong tháng 7, Tp.HCM phát hiện 171 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Cũng trong tháng 7, thành phố đã cấp 4.681 giấy phép xây dựng, với tổng diện tích sàn xây dựng trên 1 triệu m2, tăng 34,46% so với cùng kỳ; lũy kế từ đầu năm 2014 đến nay, toàn thành phố đã cấp được 26.831 giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng trên 6,5 triệu m2.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 6/1/2014 của Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 của Tp.HCM.

Đến nay, thành phố đã tổ chức thẩm định và có thông báo thẩm định đối với 24/24 hồ sơ quy hoạch sử dụng đất của các quận, huyện; hiện đang triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 trên địa bàn thành phố.