Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Hà Nội cho biết, tính đến tháng 3/2017, toàn thành phố đã cấp được 609.860/627.464 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) sau dồn điền đổi thửa, đạt 97,2%, tăng 8.219 giấy so với năm 2016.

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Nhiều địa phương của Hà Nội đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận QSDĐ

nông nghiệp cho người dân. Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Đầu tư

Cụ thể, có 6 huyện đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ nông dân. Đó là các huyện: Thanh Trì, Ứng Hòa, Phúc Thọ, Thạch Thất, Mê Linh và Thường Tín.

Để đạt được kết quả như trên, Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy đã chỉ đạo các địa phương quyết liệt; Thành ủy cũng ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, bảo đảm quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã phối hợp cùng với các đơn vị liên quan, ban hành văn bản hướng dẫn theo phương pháp đơn giản, đồng thời, cải cách thủ tục hành chính để các địa phương trong thành phố dễ thực hiện. Mặt khác, Tổ công tác liên ngành Ban Chỉ đạo Chương trình 02 còn tới từng cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, giúp địa phương hoàn thành công tác cấp giấy CNQSDĐ trong thời gian sớm nhất.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý 6 huyện cấp xong giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay