Hiện tại đã có 62 dự án trên địa bàn cả nước đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ, với số lượng căn hộ ban đầu là 31.999 căn hộ xin điều chỉnh thành 40.500 căn hộ.62 dự án trong cả nước đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ năm 2020 2
Ảnh minh họa

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 08/3/2013 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

Kết quả, đã có 57 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 34.837 căn (trong đó thành phố Hà Nội đã có 21 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 11.408 căn với tổng mức đầu tư khoảng hơn 9.000 tỷ đồng; Thành phố Hồ Chí Minh đã có 24 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 14.800 căn với tổng mức đầu tư khoảng 8.800 tỷ đồng).

Trên địa bàn cả nước hiện có 62 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ, với số lượng căn hộ ban đầu là 31.999 căn hộ xin điều chỉnh thành 40.500 căn hộ. Tại thành phố Hà Nội có 35 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ số lượng căn hộ thương mại điều chỉnh là 19.494 căn hộ (tăng 5.529 căn). Thành phố Hồ Chí Minh có 20 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu là 11.849 căn hộ (tăng 2.791 căn).


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý 62 dự án trong cả nước đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay