7 dự án chậm triển khai tại KKT Dung Quất bị thu hồi năm 2020

Các dự án bị thu hồi giấy phép chủ yếu thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ khách sạn, bất động sản… tại Khu Đô thị mới Vạn Tường, Khu Công nghiệp Sài Gòn- Dung Quất.

7 dự án chậm triển khai tại KKT Dung Quất bị thu hồi năm 2020 2
Phối cảnh KKT Dung Quất

Năm 2013, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 7 dự án, với tổng vốn đăng ký 560 tỷ đồng. Hầu hết các dự án này đã đăng ký đầu tư từ 2 đến 3 năm, một số dự án đã triển khai nhưng chậm tiến độ kéo dài.

Các dự án bị thu hồi giấy phép chủ yếu thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ khách sạn, bất động sản… tại Khu Đô thị mới Vạn Tường, Khu Công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất.

Hầu hết các dự án này đã đăng ký đầu tư từ 2 đến 3 năm, một số dự án đã triển khai nhưng chậm tiến độ kéo dài.

Ông Lê Văn Dũng- phó Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất cho biết: “Nhiều dự án chưa bồi thường, chưa giải phóng mặt bằng nên không ảnh hưởng đến đời sống của người dân và cũng không xử lý tài sản của họ. Tuy nhiên, vẫn có một số dự án đã hình thành tài sản, nếu có nhà đầu tư mới vào thì sẽ bàn giao”.