Cục Thuế Tp.HCM cho biết, các chủ nhà trọ được xếp vào nhóm đối tượng nhận được hỗ trợ từ chính sách, vì thế mức thuế thu nhập cá nhân của nhóm này là 2%, thay cho mức 5% trước đây.

Trong quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế đã có hiệu lực từ 1/1/2015, các cá nhân cho thuê nhà, nhà trọ sẽ phải đóng ba loại thuế bao gồm: thuế môn bài (một triệu đồng/năm); thuế giá trị gia tăng (5% trên tổng doanh thu) và thuế thu nhập cá nhân (5% trên tổng doanh thu).

Trong đó, thuế môn bài và thuế giá trị gia tăng vẫn theo như quy định cũ, riêng cách tính thuế thu nhập cá nhân là có một số khác biệt về cách tính. Theo cách tính thuế cũ là doanh thu nhân 30%, trừ giảm trừ gia cảnh sau đó nhân với thuế suất theo biểu thuế lũy tiến. Còn cách tính thuế mới thì lấy doanh thu (từ trên 100 triệu đồng) nhân với 5%. Với công thức tính này, nhiều người có nhà cho thuê ở mức giá bình dân lo lắng có thể ảnh hưởng tới thu nhập.

Tuy nhiên, theo bà Trần Thị Lệ Nga, Phó cục trưởng Cục thuế Tp.HCM, từ trước năm 2014, các nhà trọ cho công nhân hoặc sinh viên thuê, đảm bảo ổn định giá… từng được thành phố đề xuất với Chính phủ có chủ trương hỗ trợ, không thu thuế với nhóm đối tượng này.Thuế thu nhập cá nhân

Sẽ áp dụng mức thuế thu nhập cá nhân 2% thay vì 5% với đối

tượng là chủ trọ bình dân

Còn trong năm 2015, khi các điều Luật về thuế thu nhập cá nhân mới bắt đầu có hiệu lực, nhằm tạo sự ổn định cho nhóm đối tượng này, Cục thuế Tp.HCM đã tiến hành lập sổ toàn bộ 24 quận huyện để thống kê và phân chia thành các nhóm đối tượng khác nhau, từ đó sẽ quy định mức thuế khác nhau, chứ không cào bằng hết 5%.

Bà Nga cho biết thêm: “Đối với nhóm đối tượng là các chủ trọ cho công nhân, sinh viên thuê nhà, kể từ ngày 1/1/2015 khi chuyển qua luật thuế mới đã được TP áp dụng mức thuế 2% trên doanh thu (tức áp dụng theo đối tượng là nhóm kinh doanh khác) mà không phải 5%”.

Ví dụ như, cá nhân cho thuê nhà có giá thuê từ 31 triệu đồng/tháng (khoảng 372 triệu đồng/năm), áp dụng theo luật thuế mới 2%, họ sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 7,44 triệu đồng, thay cho mức 5% là 18,6 triệu đồng.

Ngoài ra, phía Cục thuế cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương để xác định cụ thể mức doanh thu nhà trọ. Với tổng doanh thu từ 100 triệu trở xuống sẽ không phải nộp thuế, và những doanh thu có số chênh không đáng kể so với mức khởi điểm (ví dụ từ 101-108 triệu đồng), Cục thuế cũng sẽ không áp dụng máy móc vào đối tượng chịu thuế mà sẽ có biện pháp đảm bảo hài hoà lợi ích của người phải nộp thuế.

Vì thế, theo bà Nga, đã hơn một tháng Luật thuế mới có hiệu lực, nhưng phía Cục thuế thành phố chưa nhận được sự phản ánh tiêu cực nào từ các chủ nhà trọ bình dân.


Cục thuế Tp.HCM cho biết, trong năm 2015, trên địa bàn Tp.HCM có gần 181.000 hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo hình thức khoán. Trong số này có  130.000 hộ đạt doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên.


Tổng số thuế khoán ước đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, tức chiếm gần 1,2% tổng số thu nội địa. Trong tháng 1/2015, nhóm đối tượng này nộp vào ngân sách thuế khoảng 167 tỷ đồng, mức bình quân mỗi cá nhân kinh doanh phải đóng theo thuế mới khoảng 1,3 triệu đồng.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Áp dụng 2% thuế thu nhập cá nhân với các chủ nhà trọ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay