Quận Ba Đình vừa đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép thực hiện thí điểm việc cấp phép xây dựng nhà ở tạm có quy mô 5 tầng trên địa bàn quận.

Tại một số khu vực trên địa bàn các quận tại Hà Nội có quy hoạch xây dựng các công trình, việc cấp phép xây dựng nhà tạm hiện nay mới chỉ dừng lại ở quy mô hai tầng.

Ba Đình (Hà Nội) đề xuất cấp phép xây nhà tạm tới 5 tầng | ảnh 1

Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng Chính phủ đang xem xét ban hành nghị định về cấp phép xây dựng nên đề xuất của Q.Ba Đình là chưa hợp lý. Trước mắt, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND TP giao Q.Ba Đình tổ chức nghiên cứu các quy hoạch chưa thực hiện trên địa bàn. Sau đó phối hợp với các cơ quan quản lý và chủ đầu tư có liên quan để xác định những khu vực có thời gian thực hiện quy hoạch phù hợp với việc thực hiện thí điểm.

Sau đó, quận tham vấn Sở Quy hoạch – kiến trúc TP để lựa chọn các khu vực phù hợp cho việc thực hiện thí điểm và đề xuất thời gian thí điểm cụ thể.

(Theo Tuổi trẻ)


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Ba Đình (Hà Nội) đề xuất cấp phép xây nhà tạm tới 5 tầng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay