Bà Rịa - Vũng Tàu: Hàng loạt dự án nằm trong diện buộc phải thu hồi năm 2020

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã công bố báo cáo các dự án chậm triển khai trên địa bàn. Sở này cũng dự kiến tới đây sẽ xem xét chấm dứt, thu hồi 35 dự án nhà ở và khu đô thị.

Các dự án này bao gồm gồm: 10 dự án nhà ở và khu đô thị, 05 dự án thứ cấp trong khu công nghiệp, 20 dự án ngoài khu công nghiệp. Những dự án này nằm trong danh sách hơn 134 dự án chậm triển khai kéo dài trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua.

Tính từ năm 2014 đến nay, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xử lý cho chấm dứt hoạt động 95 dự án bao gồm: 39 dự án nhà ở, 23 dự án trong khu công nghiệp, 6 dự án cụm công nghiệp và 27 dự án khác ngoài khu công nghiệp.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) cho hay, hiện trên địa bàn tỉnh có 134 dự án chậm triển khai, trong đó có 46 dự án nhà ở và khu đô thị, 19 dự án trong khu công nghiệp, 69 dự án ngoài khu công nghiệp.thu hồi dự án
Hàng loạt dự án nhà ở và khu đô thị ở Bà Rịa – Vũng Tàu nằm trong diện buộc phải thu hồi

Điều này xuất phát từ nguyên nhân cơ chế, chính sách về đất đai, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng không ổn định, có nhiều thay đổi. Một số nội dung quy định trong các nghị định và văn bản hướng dẫn chưa phù hợp với thực tế và có nhiều cách hiểu khác nhau nên khi áp dụng ở cơ sở rất khó khăn. Thậm chí, chính sách ban hành sau có lợi hơn nhiều so với chính sách ban hành trước, gây ra nhiều hệ lụy trong việc xử lý bồi thường giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, các quy định về đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều bất cập, chưa theo kịp diễn biến và yêu cầu của cơ sở, hậu quả là dự án phải điều chỉnh phê duyệt nhiều lần. Hơn nữa, sự phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ, giao mặt bằng chỉ mới trên giấy tờ, chưa xác minh thực địa, UBND các phường, xã còn chậm triển khai xác minh nguồn gốc đất trong dự án. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện, khiếu nại của người dân, làm chậm việc giao mặt bằng cho các dự án.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, dự kiến tới đây sẽ xem xét chấm dứt, thu hồi tiếp 35 dự án gồm: 10 dự án nhà ở và khu đô thị, 5 dự án thứ cấp trong khu công nghiệp, 20 dự án ngoài khu công nghiệp.

Song, để chấm dứt thì tỉnh sẽ có các bước phân loại nguyên nhân thuộc trách nhiệm nhà đầu tư hoặc dự án không có khả năng thực hiện. Đồng thời, sẽ xem xét khả năng thực hiện của nhà đầu tư như do khách quan chưa thực hiện vì thủ tục, xây dựng dở dang, chưa có đường giao thông kết nối dự án… Các nhà đầu tư này cũng sẽ phải cam kết và chứng minh được khả năng thực hiện dự án.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau khi thu hồi dự án, các đơn vị chức năng đã tiến hành rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất. Đối với 23 dự án đã chấm dứt hoạt động trong khu công nghiệp, tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư mới theo quy hoạch của khu công nghiệp.

Đối với 72 dự án ngoài khu công nghiệp, có tổng diện tích 2.706ha thì các đơn vị Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên – Môi trường và các địa phương đã có kết quả rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, trong đó: 61 khu đất giữ quy hoạch tiếp tục đầu tư dự án với tổng diện tích 2.049ha; 5 khu đất quy hoạch là đất sản xuất nông nghiệp với diện tích 424ha; 4 khu đất chuyển đổi quy hoạch với diện tích 100,7ha; 1 khu đất có diện tích 132ha. Cùng với đó, giao các địa phương có các dự án này rà soát, loại khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm, hủy bỏ các thông báo thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai để người dân được thực hiện quyền của mình theo quy định.