Bà Rịa - Vũng Tàu: Hỗ trợ 50% giá đất ở cho đất nông nghiệp bị thu hồi năm 2020

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã đồng ý cho UBND tỉnh áp dụng cách tính mới trong giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ đất.


Theo đó, khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao của người dân, ngoài việc đền bù giá trị đất nông nghiệp, UBND tỉnh được phép hỗ trợ thêm 50% giá đất cho toàn bộ diện tích bị thu hồi. Sắp tới, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Sau đó, UBND tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng trước khi thực hiện.


 


Bà Rịa - Vũng Tàu: Hỗ trợ 50% giá đất ở cho đất nông nghiệp bị thu hồi năm 2020 2


 


Theo quy định tại nghị định 69/2009 của Chính phủ, người dân có những loại đất trên khi bị thu hồi thì được bồi thường một lần giá đất nông nghiệp và hỗ trợ thêm giá đất ở nhưng không vượt quá năm lần hạn mức đất ở (hạn mức đất ở tại TP Vũng Tàu (trừ xã Long Sơn) là 150m2, xã Long Sơn và các địa phương khác là 300m2). Việc áp dụng cách tính đền bù, hỗ trợ này đã gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt ở TP Vũng Tàu, vì người dân bị thiệt thòi, không bàn giao mặt bằng.

Ông Đinh Bá Tuấn, giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Vũng Tàu, cho biết việc áp dụng chính sách đền bù theo chủ trương mới nói trên của tỉnh sẽ tạo ra sự công bằng, người dân có nhiều đất nông nghiệp bị thu hồi sẽ có lợi hơn, nhất là đối với những trường hợp người dân tại Vũng Tàu có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi vượt quá năm lần hạn mức đất ở.