UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, trong hai tháng đầu năm 2014, UBND tỉnh đã rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai và tiến hành thu hồi 7 dự án với tổng vốn đầu tư 1.504 tỷ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi 7 dự án chậm triển khai năm 2020 2

Cụ thể, các dự án bị thu hồi là: Cụm dịch vụ công nghiệp Long Sơn (200 tỷ đồng); Cảng thủy nội địa của công ty Công trình giao thông (250 tỷ đồng); Kho bãi và dịch vụ cảng, công ty Đầu tư và dịch vụ hạ tầng Á Châu (69 tỷ đồng); Cảng thủy nội địa và kho bãi TTH, công ty TNHH TTH (229 tỷ đồng); Khu cảng nội địa và kho bãi tổng hợp Getraco (250 tỷ đồng); Khu dịch vụ kho bãi container, công ty TNHH Hoàng Lâm (34 tỷ đồng); Khu dịch vụ công nghiệp TDC, công ty Tư vấn đầu tư công trình giao thông (402 tỷ đồng).

Động thái tích cực của tỉnh BR-VT trong việc thu hồi 7 dự án đầu tư nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng các dự án chậm triển khai, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi 7 dự án chậm triển khai
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay