Bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Đà Nẵng năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 320/CĐ-TTg gửi UBND TP. Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Giao thông vận tải về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án

cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chưa được giải quyết (Ảnh: Internet)

Công điện nêu rõ: Theo báo cáo của Bộ GTVT, hiện nay Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ do chậm trễ trong công tác bàn giao mặt bằng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo kiểm tra, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án, có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm, cản trở thi công với những vị trí đã bàn giao mặt bằng. Thực hiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 15/3/2017.

Một số vị trí chưa bàn giao mặt bằng:

1. TP. Đà Nẵng: nút giao Túy Loan còn 68 hộ chưa di chuyển.

2. Tỉnh Quảng Nam:

– Địa bàn huyện Phú Ninh: Gói thầu số 7 vướng 6 hộ tại xã Tam Thái.

– Địa bàn huyện Thăng Bình: Gói thầu số 6 vướng 6 hộ tại xã Bình Quý và Bình Chánh.

– Địa bàn huyện Núi Thành: Gói thầu A1 vướng 2 hộ tại xã Tam Xuân 1 và 3 hộ tại xã Tam Xuân 2; Gói thầu A2 vướng 2 hộ tại xã Tam Mỹ Đông, 4 hộ tại xã Tam Mỹ Tây và 1 mỏ đá tại xã Tam Nghĩa.

– Địa bàn TP. Tam Kỳ: Gói thầu A1 vướng 2 hộ thuộc tuyến chính và 7 hộ thuộc phần đất trạm dịch vụ.

Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình.