Ban hành bảng giá làm căn cứ tính phí trước bạ đối với nhà ở năm 2020

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định số 3203/QĐ-UBND về bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố.tính phí trước bạ đối với nhà ở
TP. Hà Nội đã ban hành bảng giá làm căn cứ tính phí trước bạ

đối với nhà ở và thuế chuyển nhượng nhà

Theo đó, giá xây dựng mới nhà ở đối với chung cư dưới 5 tầng là 6.766.000 đồng/m2; từ 5-7 tầng là 8.733.000 đồng/m2; từ trên 7 tầng đến dưới 10 tầng là 8.896.000 đồng/m2; từ trên 10 tầng đến dưới 15 tầng là 15 9.314.000 đồng/m2; từ trên 15 tầng đến dưới 18 tầng là 9.946.000 đồng/m2; từ trên 18 tầng đến dưới 20 tầng là 10.352.000 đồng/m2; từ trên 20 tầng đến dưới 25 tầng là 11.609.000 đồng/m2 và từ trên 25 tầng là 12.192.000 đồng/m2.

Đối với nhà ở riêng lẻ: Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ, tường gạch chịu lực là 4.902.000 đồng/m2; nhà 1 tầng, mái tôn, tường bao xây gạch là 1.864.000 đồng/m2; nhà kiểu biệt thự từ 2-3 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, sàn, mái bê tông cốt thép, tường bao xây gạch là 9.388.000 đồng/m2; nhà từ 2-3 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, sàn, mái bê tông cốt thép, tường bao xây gạch là 7.448.000 đồng/m2; nhà ở riêng lẻ cao từ 4 tầng trở lên, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, sàn, mái bê tông cốt thép, tường bao xây gạch sẽ áp dụng theo giá xây dựng mới nhà ở chung cư.

Đối với văn phòng làm việc, trụ sở cơ quan, trung tâm thương mại dưới 5 tầng giá xây dựng mới là 7.923.000 đồng/m2; từ trên 5 tầng đến dưới 7 tầng là 8.753.000 đồng/m2 và từ trên 7 tầng là là 10.261.000 đồng/m2.

Theo quyết định, giá tối thiểu xây dựng mới tính cho 1m2 sàn căn hộ của từng căn hộ riêng lẻ áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng, trước bạ căn hộ riêng lẻ trong nhà có nhiều căn hộ do nhiều hộ sử dụng được tính cụ thể như sau: Giá 1m2 sàn căn hộ = Giá 1m2 sàn xây dựng: Hệ số của tổng diện tích sàn sử dụng riêng so với tổng diện tích sàn xây dựng của tòa nhà.

Giá xây dựng mới đối với nhà xây thô có hoàn thiện mặt ngoài (chưa hoàn thiện bên trong) bằng 65% giá xây dựng nhà ở mới. Giá tính lệ phí trước bạ nhà vườn: Áp dụng giá tính lệ phí trước bạ của nhà kiểu biệt thự từ 2 – 3 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, sàn, mái bê tông cốt thép, tường bao xây gạch. Giá xây dựng mới nhà xưởng, nhà kho dao động từ 1.601.000 – 7.899.000 đồng/m2.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/5/2017 và thay thế Quyết định số 4974/QĐ-UBND ngày 2/10/2015 và Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn TP. Hà Nội.