Khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội
Khu nhà ở xã hội Đặng Xá. Ảnh: Thu Hằng

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ban hành Khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; cải tạo, sữa chữa hoặc xây dựng mới nhà để ở theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong trung hạn giai đoạn 2019 – 2020. 

Cụ thể, lãi suất không thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2); đồng thời không vượt quá lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà để ở theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay