Ban hành quy định mới về cải tạo chung cư cũ năm 2020

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BXD để hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.Công tác cải tạo chung cư cũ
Công tác cải tạo chung cư cũ vẫn gặp nhiều vướng mắc. Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Thông tư 21, việc lập hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ chỉ áp dụng đối với các trường hợp lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị định 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có đủ điều kiện và năng lực làm chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu đăng ký làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thì phải chuẩn bị hồ sơ đề xuất theo quy định để lấy ý kiến của các chủ sở hữu chung cư cũ.

Thông tư 21/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.