Biên Hòa là đô thị loại I, Long Khánh là đô thị loại III năm 2020

Ngày 2/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai.

đô thị loại I
Lãnh đạo thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ và

Bộ Xây dựng công nhận Long Khánh là đô thị loại III và Biên Hòa là đô thị loại I

TP. Biên Hoà có diện tích tự nhiên hơn 26.354 ha với dân số khoảng 1 triệu người. Đây là một trong những trung tâm công nghiệp, văn hóa, dịch vụ thương mại, khoa học – công nghệ và đào tạo và là đầu mối giao lưu quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ và vùng Tp.HCM.

Khi phát biểu tại lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái cho hay, để đô thị Biên Hòa phát triển có chất lượng bền vững, việc kết nối hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và không gian đô thị đồng bộ là hết sức cần thiết. Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đang lấy ý kiến thống nhất Bộ Xây dựng để phê duyệt chương trình phát triển đô thị Biên Hòa đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 làm cơ sở để thực hiện những bước tiếp theo.

quy hoạch đô thị
Một góc đô thị Biên Hòa, Đồng Nai về đêm

Trong buổi lễ, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã công bố quyết định 1496/QĐ-BXD ngày 30/12/2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III.

Để được công nhận là đô thị loại III, UBND tỉnh Đồng Nai năm 2014 đã có quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị Long Khánh giai đoạn từ 2016-2020 theo 6 nhóm giải pháp cụ thể như đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật nhằm thu hút đầu tư phát triển các khu đô thị mới; tập trung phát triển mạnh những loại hình dịch vụ có giá trị cao phù hợp với lợi thế của địa phương; quan tâm đến công tác bảo tồn các di sản văn hóa lịch sử, kiến trúc trên địa bàn thị xã; xây dựng chính quyền đô thị ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và văn minh…

Việc công nhận Long Khánh là đô thị loại III và Biên Hòa là đô thị loại I là phù hợp với định hướng phát triển chung của hệ thống đô thị quốc gia, yêu cầu thực tiễn của tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.