Bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ lực lượng vũ trang thuê năm 2020

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc lập dự án phát triển nhà ở công vụ cho cán bộ thuộc lực lượng vũ trang thuê.
Bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ lực lượng vũ trang thuê năm 2020 2

Bộ Xây dựng đề xuất mua 96 căn hộ tại dự án CT1-CT2  thuộc Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy làm nhà công vụ
Bộ Xây dựng cho biết đã nhận được văn bản số 2066/BQP-CDT ngày 22/3/2013 của Bộ Quốc phòng và văn bản số 803/H45-P4 ngày 10/5/2013 của Tổng Cục Hậu cần Kỹ thuật – Bộ Công an về việc đăng ký danh sách cán bộ thuê nhà ở công vụ của Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức mua 100 căn hộ làm nhà ở công vụ của Chính phủ tại Hà Nội để bố trí cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương thuộc diện ở nhà công vụ. Đến nay, Bộ Xây dựng đã chuẩn bị được 30 căn hộ làm nhà ở công vụ của Chính phủ và đang tiếp tục mua nốt số căn hộ còn lại làm nhà ở công vụ.

Do nhu cầu về nhà ở công vụ của các cơ quan Trung ương thì lớn trong khi quỹ nhà ở công vụ lại có hạn, trước mắt Bộ Xây dựng sẽ căn cứ vào nhu cầu cấp bách về nhà ở công vụ của cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương tại Hà Nội để bố trí cho phù hợp.

Trường hợp sau khi đã bố trí xong mà quỹ nhà công vụ của Chính phủ còn thì Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những cán bộ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được thuê.

Để chủ động trong việc chuẩn bị quỹ nhà ở công vụ của lực lượng vũ trang, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng rà soát nhu cầu và nghiên cứu lập dự án phát triển nhà ở công vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai để giải quyết nhu cầu về nhà ở công vụ thuộc lực lượng vũ trang theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ.