Bố trí quỹ đất tái định cư phục vụ GPMB dự án đê tả Đuống năm 2020

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND huyện Gia Lâm bố trí quỹ đất tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mặt cắt đê đoạn từ K14+500 đến K15+900 thuộc tuyến đê tả Đuống.quỹ đất tái định cư
Dự kiến, có 7 hộ dân thuộc xã Phù Đổng phải di chuyển chỗ ở và được xét

tái định cư với diện tích khoảng 369m2. Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp thuận bố trí quỹ đất tái định cư để phục vụ công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mặt cắt đê đoạn từ K14+500 đến K15+900 thuộc tuyến đê tả Đuống, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Dự án này bao gồm 2 hạng mục là hạng mục tái định cư và hạng mục đê. Sau khi phê duyệt điều chỉnh, dự án có tổng mức đầu tư 68,4 tỷ đồng. Dự kiến, tiến độ hoàn thành trong năm 2018.

Về công tác GPMB của dự án, diện tích trong phạm vi hoàn chỉnh mặt cắt đê có khoảng 70 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vào mục đích để ở, diện tích đất bị thu hồi khoảng 1.526,66m2. Theo dự kiến, có 7 hộ dân thuộc xã Phù Đổng phải di chuyển chỗ ở và được xét tái định cư với diện tích khoảng 369m2. Tiến độ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư GPMB để xây dựng hạng mục hoàn chỉnh mặt cắt đê từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2017.

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khu đất có diện tích 7.016m2 đất tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm đã được UBND TP. Hà Nội giao cho Ban GPMB Quốc lộ 1 huyện Gia Lâm theo Quyết định số 4260/QĐ-UB ngày 13/10/1999. Việc giao đất ở tại khu tái định cư xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm cho các hộ dân xã Phù Đổng bị thu hồi đất ở để thực hiện dự án hoàn chỉnh mặt cắt đê đoạn từ K14+500 đến K15+900 thuộc tuyến đê tả Đuống không làm thay đổi mục đích sử dụng đất.

Từ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND thành phố chấp thuận đề nghị của UBND huyện Gia Lâm về việc sử dụng một phần diện tích trong tổng số 3.044m2 đất tại khu tái định cư xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất tại dự án hoàn chỉnh mặt cắt đê đoạn từ K14+500 đến K15+900 thuộc tuyến đê tả Đuống.

UBND TP. Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc bố trí quỹ đất tái định cư để phục vụ công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mặt cắt đê đoạn từ K14+500 đến K15+900 thuộc tuyến đê tả Đuống, huyện Gia Lâm theo đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt phương án tái định cư cho các hộ gia đình theo thẩm quyền và quy định.