Bộ Xây dựng cần gần 11.000 tỷ đồng đầu tư trong 5 năm tới năm 2020

Mới đây, Bộ KH&ĐT đã nhận được kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng. Tổng nhu cầu vốn cho đầu tư ngành xây dựng giai đoạn 5 năm tới khoảng 10.975 tỷ đồng, so với vốn của giai đoạn năm 2011 – 2015 giảm 24,4%.Vốn đầu tư cho ngành xây dựng
Tổng nhu cầu vốn cho đầu tư ngành xây dựng giai đoạn 5 năm tới khoảng 10.975 tỷ đồng

Theo đó, vốn trái phiếu Chính phủ khoảng 950 tỷ đồng, vốn ngân sách dự kiến phải bố trí hơn 8.736 tỷ đồng và huy động vốn nước ngoài khoảng 1.288 tỷ đồng. Được biết, nguồn vốn này chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế để tạo cơ sở vật chất ban đầu giúp các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo chỉ đạo của Chính phủ.