Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2016 năm 2020

Sáng nay (ngày 15/1), Bộ Xây dựng đã triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016. Một trong các nhiệm vụ trọng tâm ngành xây dựng đặt ra cho năm 2016 là nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm xây dựng, bất động sản.xây dựng nhà ở
Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2015 đạt khoảng 974.000 tỷ đồng

(tăng 11,4% so với năm 2014)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2015. Bộ Trưởng cho biết, giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2015 đạt khoảng 974.000 tỷ đồng (tăng 11,4% so với năm 2014); tính theo giá so sánh năm 2010 đạt khoảng 778.000 tỷ đồng (tăng 40,2% so với cuối năm 2010, tăng 11,2% so với năm 2014, bình quân giai đoạn từ 2011-2015 tăng khoảng 7%/năm).

Giá so sánh năm 2010 cho thấy, giá trị tăng thêm của ngành xây dựng trong năm 2015 đạt khoảng 172.000 tỷ đồng, tăng 10,82% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 5,9% GDP toàn quốc và là mức tăng cao nhất tính từ năm 2010.

Song, chất lượng một số công trình xây dựng còn thấp, sức cạnh tranh của sản phẩm ngành xây dựng vẫn còn yếu; tình trạng lãng phí, thất thoát, chậm tiến độ xây dựng vẫn còn là vấn đề gây nhiều bức xúc; việc rà soát, bổ sung, sửa đổi, công bố một số định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ quản lý đầu tư xây dựng hiện vẫn còn chậm. Công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành, cổ phần hóa tại một số tổng công ty thuộc Bộ còn chậm so với kế hoạch.Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2016 năm 2020 2
Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, sức cạnh tranh sản phẩm xây dựng,

bất động sản còn yếu. Ảnh: Quang Hưng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa nhận, việc lập và quản lý triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch đô thị tại một số nơi còn chậm, ảnh hưởng tới công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị. Công tác kiểm soát, quản lý phát triển đô thị theo quy định trong Nghị định 11/2013/NĐ-CP địa phương còn thiếu quyết liệt; việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật tại một số dự án khu đô thị còn chậm và thiếu đồng bộ.

Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho hay, toàn ngành phấn đấu xây dựng tỷ lệ quy hoạch vùng tỉnh đạt 100%, quy hoạch chung đô thị đạt 100%, quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 75% và quy hoạch chi tiết đạt khoảng 35%. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch bằng hệ thống cấp nước tập trung đạt từ 81,5-82%, tỷ lệ thất thu, thất thoát nước sạch giảm xuống còn 24%, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị đạt khoảng từ 85,5-86%.

Bên cạnh đó, điện tích bình quân nhà ở cả nước đạt khoảng 22,6m2 sàn/người. Tổng sản lượng xi măng xây dựng tiêu thụ đạt khoảng từ 74-75 triệu tấn. Giá trị sản xuất xây dựng của ngành tính theo giá hiện hành tăng khoảng 10% so với năm vừa qua.