Bộ Xây dựng ứng dụng công nghệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2020

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước để phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày một tốt hơn.

Theo đó, trong 3 năm từ 2015 – 2017 sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhằm bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm số lượng và đơn giản hóa, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.Bộ xây dựng
Tăng cường ứng dụng công nghệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Cụ thể, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thiết lập hệ thống thông tin quản lý đất đai – xây dựng; tiến hành hướng dẫn các địa phương sử dụng phần mềm chung cho cả 2 lĩnh vực xây dựng và đất đai; đồng thời tích hợp thông tin về cấp phép và các thủ tục liên quan từ các địa phương trong lĩnh vực xây dựng, đất đai.

Cùng với đó, xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc cấp giấy phép xây dựng (cấp giấy phép xây dựng mới; cải tạo, sửa chữa; di dời công trình; công trình không theo tuyến; nhà ở riêng lẻ; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; công trình tôn giáo; công trình quảng cáo).

Thiết lập hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; công khai quy hoạch xây dựng các đô thị toàn quốc trên mạng điện tử.

Đặc biệt, triển khai thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế, đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản liên thông các thủ tục công chứng qua mạng internet.