Cá nhân làm nghề xây dựng thu nhập trên 100 triệu/năm phải nộp thuế năm 2020

Cá nhân làm nghề xây dựng nếu có tổng doanh thu trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân.người làm nghề xây dựng
Thợ xây dựng phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh, trong đó có cá nhân làm nghề xây dựng, lý do cá nhân làm nghề xây dựng có thể phải khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân bởi theo Thông tư 92/2015/TT-BTC thì cá nhân kinh doanh nếu có tổng doanh thu trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng thì phải nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Cụ thể, đối tượng phải nộp bao gồm cả cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu khi kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả trường hợp cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định và không thường xuyên, cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hình thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân.

Trước đó, văn bản của một số cục thuế gửi Tổng cục Thuế cho rằng, những cá nhân làm nghề xây dựng thường không có địa chỉ cư trú cố định mà luôn di chuyển theo các công trình xây dựng, vì vậy rất khó quản lý thuế đối với những đối tượng này.