Dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, công sở vừa được Bộ Tài chính trình lên Thủ tướng. Theo đó, chỉ thị này quy định các đơn vị, bộ ngành khi được đầu tư xây dựng trụ sở mới, phải trả lại trụ sở cũ cho nhà nước.

Theo Cục Quản lý Công sản (đơn vị xây dựng dự thảo), hiện còn nhiều cơ quan gặp khó khăn về nơi làm việc, phải đi thuê thêm diện tích làm việc. Trong khi đó, một số cơ quan đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới, nhưng vẫn giữ lại cơ sở nhà, đất cũ, làm cho công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp chưa hiệu quả, gây lãng phí đất đai, tài sản.

Các đơn vị, bộ ngành phải trả trụ sở cũ khi có trụ sở mới năm 2020 2

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển ra trụ sở mới, phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Bộ Tài chính để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng xem xét, quyết định phương án xử lý (đối với các bộ, ngành).

Với các cơ quan thuộc địa phương, phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho cơ quan tài chính để trình chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định phương án xử lý.

Dự thảo nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác (kể cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý) khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Dự thảo đưa ra thời hạn cuối đến ngày 31/12/2014, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở T.Ư, chủ tịch UBND các tỉnh phải hoàn thành xong việc trình phương án tổng thể về xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Các trường hợp cho thuê, cho mượn, để trống trụ sở, sử dụng vượt tiêu chuẩn, định mức…sẽ bị thu hồi. Dự thảo khuyến khích việc hình thành, xây dựng các khu hành chính tập trung.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Các đơn vị, bộ ngành phải trả trụ sở cũ khi có trụ sở mới
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay