Các dự án nhà ở sẽ được thế chấp để vay vốn năm 2020

Ngày 18/2, Bộ Xây dựng đã gửi Thủ tướng Chính phủ bản dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi) hoàn thiện. Nội dung dự thảo có đề cập đến một số quy định về vấn đề mua bán, thuê mua nhà cửa.

Các dự án nhà ở sẽ được thế chấp để vay vốn năm 2020 2
Đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở, khách hàng được chuyển quyền sở hữu nhà ở

khi chủ đầu tư bàn giao nhà – Ảnh: Diệp Đức Minh

Nếu như trước đây, khách hàng chỉ được chuyển nhượng khi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và nhà ở, thì trong sự thảo lần này, quy định đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở, khách hàng được chuyển quyền sở hữu nhà ở khi chủ đầu tư bàn giao nhà.

Về thời hạn sử dụng nhà chung cư, các bộ, ngành đều thống nhất với đề xuất của Bộ Xây dựng là theo cấp công trình như quy định của pháp luật về xây dựng. Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm định lại chất lượng. Nếu chung cư còn bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng, chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết quả kiểm định. Nếu chung cư không còn bảo đảm chất lượng, chủ sở hữu phải có trách nhiệm phá dỡ để xây dựng lại theo quy hoạch xây dựng. Nếu không, nhà nước thực hiện cưỡng chế phá dỡ.

Một trong những quy định mới trong dự thảo là cho phép chủ đầu tư được thế chấp dự án hoặc nhà ở xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn phát triển nhà ở khi dự án đã làm xong móng. Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua, chủ đầu tư phải giải chấp các căn hộ này.