Các dự án “treo” ven biển Đà Nẵng phải ký cam kết về tiến độ dự án năm 2020

UBND TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành kiểm tra và rà soát lại những dự án chậm triển khai hoặc không triển khai trên địa bàn TP. TP sẽ làm việc với chủ đầu tư, yêu cầu các chủ đầu tư cam kết triển khai dự án chậm nhất là trong năm 2015.

các dự án ven biển Đà Nẵng
Các dự án ven biển Đà Nẵng sẽ bị “áp” tiến độ triển khai

Tập đoàn VinaCapital, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, Công ty TNHH Khách sạn và Biệt thự Nam Phát, Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư xây dựng Sơn Hải, Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa (Công ty CP Biển Tiên Sa) và Công ty TNHH Future Property Invest… là những cái tên được nhắc đến trong đợt kiểm tra này. Đây là những dự án ven biển chưa triển khai hoặc triển khai chỉ một vài hạng mục. Ngày 2/10, chủ đầu tư của các dự án này sẽ phải tiến hành ký cam kết với UBND TP.Đà Nẵng về thời hạn triển khai từng giai đoạn của dự án.

Nếu như trước đây, việc ký kết này được giao cho Sở Tài Nguyên & Môi trường và chủ đầu tư phải là Chủ tịch HĐQT Công ty thì đợt ký kết này, đích thân lãnh đạo UBND TP sẽ ký cam kết với chủ đầu tư. Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà soát 20 dự án chậm triển khai khác tại trung tâm TP và tiến hành ký cam kết nếu không thực hiện sẽ tiến hành thu hồi, quy định này sẽ được Đà Nẵng làm một cách nghiêm ngặt nhất.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2014, chủ đầu tư một số dự án ven biển như Công ty TNHH I.V.C, Công ty Hòn Ngọc  Á Châu đã ký cam kết (lần cuối). Cam kết ghi rõ, đến cuối quý I/2015, nếu chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án thì thành phố sẽ tiến hành thu hồi.