Kể từ ngày 1/1/2020, các hộ giải tỏa được bố trí cho thuê chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước sẽ có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà theo quy định.

Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã có Công văn số 8099/UBND-SXD ngày 22/10/2018 về việc bố trí cho thuê căn hộ chung cư đối với các hộ giải tỏa.

Cụ thể, gia hạn thời gian hưởng chính sách miễn tiền thuê nhà đến ngày 31/12/2019, nghĩa là kể từ ngày 1/1/2020, các hộ giải tỏa được bố trí cho thuê chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước sẽ có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà theo quy định. trả tiền thuê nhà
Các hộ giải tỏa được bố trí cho thuê chung cư, nhà ở xã hội thuộc

sở hữu Nhà nước sẽ phải trả tiền thuê nhà từ ngày 1/1/2020

Theo đó, có 195 trường hợp thuộc diện giải tỏa được bố trí cho thuê căn hộ chung cư, nhà liền kề nhưng không ở mà cho thuê lại hoặc cho người khác ở nhờ. Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng được UBND thành phố giao nhiệm vụ thông báo đến từng hộ, yêu cầu chủ hộ về ở chính chủ trước ngày 30/11/2018.

Nếu sau thời gian thông báo trên, hộ nào còn vi phạm, UBND thành phố sẽ đề nghị Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng chấm dứt hợp đồng thuê nhà, thu hồi căn hộ và báo cáo Sở Xây dựng trình UBND TP. Đà Nẵng bãi bỏ chủ trương bố trí cho thuê căn hộ chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng cũng được UBND TP. Đà Nẵng giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, xác minh cụ thể 269 trường hợp nhận sang nhượng căn hộ từ các hộ giải tỏa nhưng chưa sang tên, tổng hợp, đề xuất gửi Sở Xây dựng trong tháng 12/2018 để báo cáo UBND thành phố.

Theo chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng, từ nay trở đi, việc bố trí cho thuê chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước đối với đối tượng giải tỏa phải thực hiện việc trả tiền thuê nhà kể từ ngày ký hợp đồng thuê nhà; mọi hành vi mua, bán, sang nhượng, cho thuê lại, ở không chính chủ dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Các hộ bị giải tỏa đã bố trí nhà chung cư sẽ phải trả tiền thuê nhà
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay