Cách thức tính tiền sử dụng đất khi bán lại NOXH năm 2020

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn về cách tính tiền sử dụng đất phải nộp khi bán lại nhà ở xã hội (NOXH) quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2016.

Theo đó, đối với NOXH là căn hộ, chung cư: Tiền sử dụng đất phải nộp = 50% x S x Giá đất x Hệ số phân bổ tiền sử dụng đất. Trong đó S là diện tích căn hộ, chung cư cần được xác định tiền sử dụng đất phải nộp.

Giá đất để tính tiền sử dụng đất được xác định theo giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm người mua, thuê mua bán lại NOXH.NOXH
 Ảnh minh họa

Hệ số phân bổ được xác định theo quy định tại Điều 8 Thông tư này, trong trường hợp bán NOXH là căn hộ chung cư là tỷ lệ giữa diện tích căn hộ bán với tổng diện tích sàn tòa nhà

Đối với NOXH là nhà ở thấp tầng liền kề: Nộp 100% tiền sử dụng đất. Tiền sử dụng đất xác định theo giá đất quy định nêu trên x diện tích đất NOXH.

Hướng dẫn việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Bộ Tài chính quy định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng NOXH, bao gồm cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng NOXH.

Bên cạnh đó, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng NOXH sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về nhà ở, bao gồm cả phần diện tích đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng NOXH.