Cấm hành vi từ chối cung cấp thông tin quy hoạch năm 2020

Dự thảo Luật Quy hoạch vừa được Bộ Kế hoạch & Đầu tư đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Trong đó có một hành vi bị cấm rất đáng chú ý là từ chối cung cấp thông tin quy hoạch.từ chối cung cấp thông tin quy hoạch
Dự thảo Luật Quy hoạch có một nội dung đáng chú ý là cấm hành vi từ chối cung cấp thông tin quy hoạch. Ảnh: Kinhdoanh.net

Dự thảo Luật Quy hoạch quy định, nghiêm cấm các hành vi: Đưa hối lộ, nhận và môi giới hối lộ, tham nhũng, lãng phí trong các hoạt động về quy hoạch; từ chối việc cung cấp thông tin, cố ý cung cấp sai các thông tin về quy hoạch; thực hiện trái với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Dự thảo cũng đưa ra đề xuất: Trong quy hoạch về không gian biển của quốc gia cần phải xác định những vùng biển cấm khai thác, những vùng biển khai thác có điều kiện, những hu vực biển được khuyến khích phát triển, những khu vực biển cần được bảo vệ đặc biệt cho mục đích an ninh, quốc phòng… Đòng thời, quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cần phải được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, tình trạng lập quá nhiều quy hoạch nhưng không hiệu quả đã gây ra sự lãng phí nguồn lực diễn ra phổ biến ở tất cả bộ, ngành và địa phương. Từ “quy hoạch” hiện thường xuyên bị lạm dụng. Nhiều ngành, lĩnh vực đưa ra những dự báo, định hướng, chính sách phát triển cũng được lập thành quy hoạch gây ra tình trạng lãng phí nguồn lực.