Bộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần 4, tháng 9/2013 để lấy ý kiến đóng góp.
Cấm sử dụng nhà ở để kinh doanh vũ trường, karaoke năm 2020 2

Nghiêm cấm sử dụng nhà ở vào các mục đích kinh doanh vũ trường, quán bar


Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) nghiêm cấm sử dụng nhà ở vào các mục đích như: Kinh doanh gas; vật liệu gây cháy, nổ; kinh doanh vũ trường; quán bar; nhà nghỉ; dịch vụ karaoke hoặc các hoạt động bị cấm khác theo quy định của pháp luật.


Cũng theo dự thảo, những hành vi bị nghiêm cấm trong phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở bao gồm: Cấp giấy phép xây dựng, cải tạo nhà ở đối với trường hợp không được phép xây dựng, cải tạo nhà ở theo quy định của luật này và pháp luật xây dựng.


Dự thảo Luật cũng cấm xây dựng nhà ở không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc xây dựng nhà ở trong khu vực cấm xây dựng; xây dựng nhà ở trên đất không đúng mục đích sử dụng đất ở…


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Cấm sử dụng nhà ở để kinh doanh vũ trường, karaoke
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay