Cán bộ đi làm xa nhà 10km có thể thuê nhà công vụ năm 2020

Mới đây, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn diện tích sử dụng và trang bị nội thất nhà ở công vụ.

Cụ thể, nhà ở công vụ được chia thành các loại sau: nhà chung cư ở khu vực đô thị 30-160m2, biệt thự 250-350m2, căn hộ tại khu vực nông thôn 30-90m2. Đặc biệt, nhà ở công vụ được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn diện tích sử dụng thích hợp với từng nhóm đối tượng (chức danh).nhà công vụ
Theo dự thảo về Nghị định về nhà công vụ, cán bộ đi làm xa nhà

10km có thể thuê nhà công vụ (ảnh minh họa)

Tại khu vực đô thị, đối tượng được thuê nhà ở công vụ là người được luân chuyển, điều động từ huyện, thành phố, thị xã này tới huyện, thành phố, thị xã khác công tác mà cách xa nhà mình đang ở từ 30km trở lên, còn vùng núi từ 20km trở lên.

Tại khu vực nông thôn như xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được thuê nhà ở công vụ là người được luân chuyển, điều động tới công tác ở nơi cách xa nhà mình đang ở từ 10km trở lên hoặc được điều động từ đất liền ra hải đảo và ngược lại.

Đối với kinh phí trang bị nội thất cơ bản cho căn hộ chung cư, biệt thự ở khu vực đô thị là 120-200 triệu đồng, còn căn hộ tại khu vực nông thôn là 75-120 triệu đồng.