Mặc dù đã được đôn đốc nhiều lần, song đến nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố vẫn chậm, dẫn tới hoạt động quản lý nhà nước về đất đai gặp khó khăn, hiệu quả thấp.


Để có căn cứ giải quyết tranh chấp về đất đai, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, đầu năm 2013, UBND TP Hà Nội tiếp tục có Công văn số 829/UBND-TNMT chỉ đạo tháo gỡ một số vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Thành phố cho phép các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng sắp xếp, sắp xếp lại cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ lập hồ sơ công nhận quyền sở hữu đất, báo cáo UBND thành phố quyết định giao đất, cho thuê đất; làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất… Thế nhưng, tiến độ cấp giấy chứng nhận vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.


Cần gỡ những “nút thắt” cấp sổ đỏ cho cơ quan, đơn vị năm 2020 2


Theo tổng hợp của các quận, huyện, thị xã, toàn thành phố có 9.831 tổ chức sử dụng đất, gồm 3.861 đơn vị cơ quan nhà nước, 905 đơn vị thuộc UBND xã quản lý, 4.763 tổ chức kinh tế, 106 đơn vị quốc phòng, 196 đơn vị an ninh đang sử dụng 19.247 thửa đất với diện tích hơn 43.900ha. Tính đến nay, cơ quan có thẩm quyền mới cấp được 7.588 giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, đạt 39,4%.

Nguyên nhân cấp giấy chứng nhận QSDĐ chậm là do cơ quan, đơn vị lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà đất và thực hiện việc thu hồi, điều chuyển, đăng ký biến động nhà đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm. Khi tiến hành công tác kê khai cấp giấy chứng nhận phải thực hiện nhiều bước như: Chuyển doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, xác định vị trí đất doanh nghiệp được tiếp tục quản lý, sử dụng; ngoài vị trí đất xin chuyển mục đích sử dụng đất, các đơn vị phải nộp tiền thuê đất hằng năm; ở khía cạnh khác, diện tích sử dụng đất của nhiều doanh nghiệp, đơn vị sử dụng biến động nên chưa kê khai, lập hồ sơ công nhận QSDĐ, cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Mặc dù Sở TN&MT liên tục đôn đốc các đơn vị có hợp đồng kê khai lập hồ sơ đất đai nhưng số lượng thực hiện vẫn rất ít.

Đối với các cơ quan hành chính, cơ quan sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị xã hội đang sử dụng đất, UBND thành phố đã cho phép lập ngay hồ sơ sử dụng đất để được công nhận QSDĐ, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo hiện trạng sử dụng nhà đất không có tranh chấp, không đợi việc lập và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng nhiều tổ chức vẫn chậm thực hiện…

Sở TN&MT đã thông báo trực tiếp tới từng tổ chức sử dụng đất, khẩn trương liên hệ để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định. Tuy nhiên, số đơn vị đến làm thủ tục còn hạn chế. Chỉ khi phát sinh nhu cầu liên quan đến sử dụng đất như giao dịch bảo đảm, chuyển nhượng, tách nhập doanh nghiệp hoặc xin chuyển mục đích sử dụng mới đến liên hệ để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

Do đó, ngoài việc tuyên truyền, thông báo công khai trên phương tiện truyền thông, Sở còn yêu cầu các tổ chức thuê đất, được giao đất có thu tiền, sử dụng đất phải đến kê khai cấp giấy chứng nhận. Nếu không đến kê khai cấp giấy, Sở kiến nghị các hình thức xử lý, trình UBND thành phố quyết định. Sở cũng đang rà soát lại trình tự, thủ tục đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận QSDĐ, chỉnh sửa theo hướng đơn giản, thuận lợi. Qua đó, tạo sự thống nhất trong cấp giấy chứng nhận cho các thửa đất của các đơn vị an ninh, quốc phòng đang quản lý, sử dụng đất.

Bên cạnh đó, thành phố cần xem xét phê duyệt kinh phí và giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho công tác đo đạc cấp giấy chứng nhận, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và đất do các tổ chức, cơ sở tôn giáo đang trực tiếp quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố…


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Cần gỡ những “nút thắt” cấp sổ đỏ cho cơ quan, đơn vị
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay