Vừa qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo về Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 (có hiệu lực từ kể từ ngày 1/1/2015).

Sau khi ban hành, để Luật Xây dựng 2014 đi vào cuộc sống cần phải có hệ thống các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện. Cụ thể, sẽ có 6 Nghị định được ban hành nhằm hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng ở các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Hợp đồng xây dựng, Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Quản lý xây dựng vẫn còn những khoảng trống

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đánh giá, trong quản lý đầu tư xây dựng bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được vẫn còn nhiều yếu kém, hạn chế, đòi hỏi tiếp tục cải cách. Cụ thể là tình trạng lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng, một số công trình chưa an toàn, chất lượng thấp, còn để xảy ra sự cố, đầu tư dàn trãi, kém hiệu quả, chậm tiến độ.Dự án "treo" cỏ mọc um tùm
Dự án “treo” cỏ mọc um tùm

Hiện nay, ở nhiều địa phương, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn, chưa có giải pháp hữu hiệu để xử lý triệt để, nhất là tại những đô thị lớn, nơi diễn ra quá trình đô thị hóa nhanh, tập trung đông dân cư. Những vấn đề này đang gây bức xúc cho người dân.

Bộ trưởng nhận định, hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, bất cập. Cùng một vấn đề nhiều luật điều chỉnh đâ gây ra tình trạng chồng chéo và những kẽ hở. Có những quy hoạch làm xong không thực hiện, quy hoạch chưa đi trước một bước, quy hoạch còn thiếu, chưa trở thành công cụ trong quản lý. Bên cạnh đó, quy hoạch chung nhưng thiếu các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, làm cho đầu tư thiếu đồng bộ, gây áp lực về hạ tầng môi trường, giao thông, hiệu quả trong đầu tư vốn giảm.

Theo Bộ trưởng, đã xây dựng quy hoạch thì phải đưa ra kế hoạch thực hiện cụ thể. Nếu đã có quy hoạch nhưng 10 năm sau mới thực hiện thì phải công khai cho dân biết, để trong thời gian chưa làm dự án dân có hướng sử dụng đất phù hợp.

Cần hình thành lộ trình xóa quy hoạch “treo”

Cơ quan soạn thảo phân tích, Nghị định về Quy hoạch xây dựng đang từng bước hoàn thiện để khắc phục những yếu kém, hạn chế trong công tác quy hoạch đã tồn tại lâu nay, nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong phát triển kinh tế – xã hội hiện nay.

Theo đó, Luật Xây dựng năm 2014 đã bổ sung các quy định cấp thiết liên quan đến thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch xây dựng để nâng cao tính minh bạch, công khai của quy hoạch, góp phần hạn chế tình trạng quy hoạch chậm tiến độ, quy hoạch “treo” và việc tùy tiện điều chỉnh quy hoạch tác động xấu đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp, cuộc sống của dân cư.Bảng vẫn treo nhưng dự án chỉ là bãi đất trống
Bảng vẫn treo nhưng dự án chỉ là bãi đất trống

Việc sửa đổi, bổ sung quy định về quy hoạch xây dựng hướng tới mục tiêu khắc phục tình trạng xây dựng tự phát, đảm bảo minh bạch, công khai đối với quy hoạch được phê duyệt, để các hoạt động xây dựng được thực hiện theo đúng kế hoạch và quy hoạch đã đề ra. Đặc biệt, bổ sung các quy định về tổ chức thực hiện quy hoạch, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Theo đó, quy định mới cũng yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình để thực hiện quy hoạch. Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã khẳng định: “Lộ trình để khắc phục quy hoạch “treo” đang từng bước được xây dựng”.

Tuy nhiên, một số chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng đánh giá, thời gian vừa qua, chính việc lập quy hoạch nhưng lại thiếu kế hoạch thực hiện, nhất là kế hoạch vốn làm cho nhiều đồ án trở thành quy hoạch “treo”, không khả thi. Vấn đề này làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nói chung và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, gây bức xúc trong dư luận.


Dự thảo Nghị định về Quy hoạch xây dựng yêu cầu phải xác định danh mục, thứ tự triển khai các quy hoạch xây dựng ở các cấp độ theo kế hoạch hàng năm và 5 năm. Bên cạnh đó, xác định thứ tự đầu tư, danh mục các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên cơ sở các giai đoạn quy hoạch hàng năm và 5 năm; đưa ra dự kiến nhu cầu vốn của từng giai đoạn đầu tư, xác định khả năng huy động nguồn lực thực hiện cũng theo kế hoạch hàng năm và 5 năm.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Cần hình thành lộ trình khắc phục quy hoạch “treo”
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay