Cần kiên quyết xử lý các công trình xây dựng trái phép năm 2020

Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đang diễn ra phổ biến, đặc biệt là tại các đô thị lớn và nông thôn.công trình sai phạm
Cần phải kiên quyết xử lý những công trình sai phạm này ngay từ

thời điểm vừa mới khởi công xây dựng

Tình trạng người dân xây nhà không phép, xây dựng công trình kiên cố trên đất lấn chiếm, trên đất nông nghiệp hoặc xây dựng không đúng với diện tích của thửa đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi chung là công trình xây dựng trái phép)… đã và đang gây ra những khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn và xử lý triệt để đối với các công trình xây dựng trái phép.

Nhiều trường hợp, chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép nhưng lại thiếu kiểm tra, giám sát và cưỡng chế thi hành, nên nhiều công trình xây dựng trái phép chỉ nộp phạt nhưng không chịu tháo dỡ và tiếp tục xây dựng.

Khi xây dựng xong và người dân chuyển đến ở thì mọi chuyện xem như đã rồi. Ở các thành phố lớn, việc xử lý công trình xây dựng trái phép lại càng khó khăn và phức tạp hơn, thậm chí có trường hợp, chính quyền địa phương phải huy động cả nhân lực, vật lực, máy xúc,… để tiến hành cưỡng chế nhưng khi lực lượng cưỡng chế rút đi thì công trình bị cưỡng chế đó lại tiếp tục được xây dựng, kể cả xây dựng vào ban đêm, khi người dân chuyển vào ở thì chính quyền địa phương không nỡ tiến hành cưỡng chế tiếp.

Hậu quả của việc xây dựng công trình trái phép là rất khó có thể khắc phục, bởi giá trị công trình xây dựng trái phép thường rất lớn hoặc là nhà ở duy nhất của hộ gia đình, nếu cưỡng chế thì họ sẽ ở đâu?…

Ngoài ra, khi tiến hành xử lý đối với công trình xây dựng trái phép sẽ không tránh khỏi tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người hoặc có thể người dân sẽ cản trở, chống đối quyết liệt, gây mất an ninh trật tự tại địa phương…

Việc xây dựng công trình trái phép không phù hợp với quy hoạch còn dẫn đến tình trạng phá vỡ quy hoạch, cơ quan Nhà nước không thể thực thi các quy hoạch để phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng hoặc phục vụ cho lợi ích công cộng và dân sinh tại địa phương.

Nhằm khắc phục tình trạng chính quyền địa phương “chạy” theo các công trình xây dựng trái phép, cần phải kiên quyết xử lý đối với những công trình này ngay từ thời điểm vừa mới khởi công xây dựng; phải ra quyết định xử phạt và áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế tháo dỡ công trình, không để tình trạng phạt nhưng cho tồn tại.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần bố trí đủ cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm có thể xảy ra. Đồng thời, cần phải ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi tiêu cực như nhận hối lộ, bảo kê,… khi xử lý các công trình xây dựng trái phép.