Sở Tài nguyên & Môi trường Yên Bái cho biết, mỗi tháng toàn tỉnh cấp hơn 1.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Trong đó, thành phố Yên Bái đã cấp 1.632 giấy; thị xã Nghĩa Lộ 281 giấy; huyện Yên Bình 706 giấy; huyện Trấn Yên 861 giấy; huyện Văn Yên 1.048 giấy; huyện Lục Yên 1.825 giấy; huyện Văn Chấn 607 giấy; huyện Trạm Tấu 33 giấy; huyện Mù Cang Chải 37 giấy.6 tháng đầu năm 2014 toàn tỉnh Yên Bái đã cấp 7.031 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ảnh minh họa)
6 tháng đầu năm 2014 toàn tỉnh Yên Bái đã cấp 7.031 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ảnh minh họa)

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh cũng cấp được 46 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 32 tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Đồng thời, đã thực hiện công tác đăng ký đất đai lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án tổng thể là 25.424 giấy tại các huyện Trạm Tấu, Lục Yên, TP Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ.

Thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, bán đấu giá quyền sử dụng đất trong 6 tháng đầu năm được 76,16 tỷ đồng.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Cấp 7.031 sổ đỏ trong 6 tháng đầu năm
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay