Cấp giấy cho nhiều khu phân lô tự phát năm 2020

“Giải quyết hồ sơ nhà đất cho người dân trên cơ sở quá trình sử dụng, phù hợp quy hoạch 1/2.000 đã được duyệt, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, thực hiện nghĩa vụ tài chính”.


– Thanh tra Tp.HCM đề xuất trong văn bản (ngày 26/8) trình UBND TP về việc xử lý 62 khu phân lô tự phát tại huyện Hóc Môn.

Với 10 khu đất có văn bản thỏa thuận chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tỉ lệ 1/500 trước đây của Kiến trúc sư trưởng TP, Thanh tra TP kiến nghị UBND TP giao Sở QHKT thu hồi, hủy bỏ những văn bản thỏa thuận đã ban hành trước năm 2002 do chủ đầu tư chưa tiến hành bồi thường và không triển khai dự án. “UBND huyện Hóc Môn lập danh sách các chủ đầu tư không thực hiện đúng quy hoạch 1/500 (đã bị thu hồi) gửi Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở QHKT để cập nhật, không cho đăng ký làm chủ đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn TP” – Thanh tra TP kiến nghị.


Cấp giấy cho nhiều khu phân lô tự phát năm 2020 2


Đối với bảy khu phân lô được UBND huyện Hóc Môn đề nghị điều chỉnh quy hoạch, Thanh tra TP đề xuất chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu giải quyết cho các trường hợp có giấy tờ nhà đất hợp lệ, phù hợp quy hoạch 1/500 được duyệt. Các trường hợp này được chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, xây dựng nhà ở, cấp giấy chứng nhận. Các trường hợp nhận chuyển nhượng trước đây mà người dân đã thanh toán xong cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi thực hiện giai đoạn một, sẽ điều chỉnh quy hoạch để giải quyết các vướng mắc còn lại. Đối với trường hợp chỉ tiêu cây xanh, công trình công cộng không đảm bảo theo quy định mà cũng không còn đất để thực hiện, Thanh tra TP đề xuất cho phép UBND huyện Hóc Môn điều chỉnh quy hoạch theo hướng cập nhật chỉ tiêu quy hoạch 1/500 vào quy hoạch 1/2000 của cùng khu vực. “UBND huyện Hóc Môn xác định trách nhiệm của các chủ đầu tư trong công tác lập điều chỉnh quy hoạch 1/500, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực, thực hiện nghĩa vụ tài chính và giải quyết các quyền lợi của người dân đã mua nền đất” – văn bản nêu.

Theo báo cáo của UBND huyện Hóc Môn, huyện này có 17 khu đất được Kiến trúc sư trưởng TP thỏa thuận chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhưng chủ đầu tư không thực hiện dự án, chưa tiến hành bồi thường theo đúng ranh quy hoạch. Ngoài ra, có 62 khu phân lô tự phát do các chủ sử dụng đất tự phân ra nhiều nền nhỏ, bán giấy tay cho người dân và xây dựng không phép từ năm 2003 đến 2006. Hiện trạng các khu này là đường đất hoặc trải đá, không có hệ thống thoát nước. Hiện người dân trong các khu vực trên không được giải quyết các quyền lợi như cấp giấy chứng nhận, cấp phép xây dựng, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp…

Thanh tra TP đề nghị UBND huyện Hóc Môn và UBND các xã có trách nhiệm họp dân trong các khu phân lô tự phát, vận động người dân đóng góp kinh phí để giải quyết các vấn đề cơ bản về hạ tầng giao thông khu vực, cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị.