Trước khi Quận Thủ Đức lên Thanh phố chính thức thì Quận đã vượt qua 8 cốc mốc minh chứng Quận Thủ Đức lên thành phố.

Cập nhật mới nhất 8 cốc mốc minh chứng Quận Thủ Đức lên Thành Phố chính thức 2

Ngày 24/11/2017: Nghị quyết 54/2017/QH14, thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của TP.HCM

Ngày 22/12/2017: QĐ 2076/ QĐ-TTg, Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng TP.HCM đến 2030 & tầm nhìn đến 2050

Ngày 23/11/2019: UBND TP.HCM trao giải về ý tưởng quy hoạch khu đô thị sáng tạo phía Đông

Ngày 24/04/2020: UBND TP.HCM thành lập ban chỉ đạo về xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông

Tháng 05/2020: Sở nội vụ trình PA sắp xếp các đơn vị hành chỉnh. UBND TP.HCM hoàn thiện đề án trình QH

Ngày 25/05/2020: Sở quy hoạch-kiến trúc đề xuất điều chỉnh QH 1/2000 khu Linh Trung, Tam Đa, Trường Thọ

Ngày 26/07/2020: Thành phố phía đông TP.HCM sẽ tạm lấy tên là TP.Thủ Đức, trước khi được Quốc hội phê chuẩn đề án.

Ngày 17/08/2020: Đồng ý chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính GĐ 2019 – 2021.

Cách đọc thông tin sổ đỏ & sổ hồng và cách phân biệt sổ thật giả


Tác giả bài viết: Cập nhật mới nhất 8 cốc mốc minh chứng Quận Thủ Đức lên Thành Phố chính thức
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757

Gọi Ngay