UBND Tp.HCM vừa chấp nhận kiến nghị của Sở Xây dựng và các sở có liên quan, cho phép Sở Xây dựng thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với khu Bình Quới – Thanh Đa để người dân chủ động xây dựng, sửa chữa nhà cửa.

Như vậy, khoảng 3.400 người dân đang sinh sống tại đây sẽ có đủ điều kiện để nâng cấp nhà cửa, ổn định đời sống sau 26 năm sống trong những ngôi lụp xụp mà không được phép sửa chữa.

Trước đó, Sở Xây dựng Tp.HCM đã có văn bản kiến nghị UBND Tp.HCM, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đồng thời đánh giá, xác định tính khả thi của dự án khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa để điều chỉnh hoặc hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm, làm cơ sở để người dân được thực hiện tách thửa và được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của UBND Tp.HCM.

Mục tiêu nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch kéo dài; giúp cho cơ quan quản lý có thể đánh giá tính khả thi về quy mô của dự án, làm cơ sở để đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực phù hợp để thực hiện dự án theo quy hoạch.
dự án "treo" Bình Quới - Thanh Đa
Người dân tại dự án “treo” Bình Quới – Thanh Đa sẽ được cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà

Theo kế hoạch, Tp.HCM sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan khẩn trương triển khai công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và Luật Đầu tư năm 2014 để sớm triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố.


Được biết, UBND quận Bình Thạnh cũng đã có văn bản kiến nghị, liên quan đến quy định tách thửa và cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tại khu vực Bình Quới – Thanh Đa, phường 28, quận Bình Thạnh.


Hiện nay, diện tích đất tự nhiên tại phường 28, quận Bình Thạnh là 549,43ha; quy mô dân số 14.722 người với 4.404 hộ dân. Kể từ năm 2005 đến nay, nhiều quyết định phê duyệt liên quan đến khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa đã được UBND Tp.HCM ban hành. Những quyết định này khiến người dân không được tách thửa, chỉ được giải quyết cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo công trình.


Năm 1992, dự án Khu đô thị bán đảo Bình Quới – Thanh Đa được UBND Tp.HCM phê duyệt quy hoạch xây dựng thành khu đô thị với đầy đủ chức năng, đáp ứng nhu cầu ở cho 41.000 – 50.000 người, quy mô sử dụng đất 426ha.

Năm 2004, Tp.HCM giao dự án cho Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn đầu tư xây dựng nhưng sau đó dự án bị “đắp chiếu”. Đến năm 2010, Tp.HCM quyết định thu hồi lại dự án và giao lại cho một công ty lập quy hoạch 1/2.000.

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chỉ định liên danh Tập đoàn Bitexco và Công ty Emaar Properties PJSC làm nhà đầu tư triển khai dự án Khu đô thị bán đảo Bình Quới – Thanh Đa. Tuy nhiên vì nhiều lý do, tháng 10/2016, Công ty Emaar Properties PJSC đã xin rút khỏi dự án.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Cấp phép xây dựng cho người dân tại dự án “treo” Bình Quới
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay