Bộ Tài nguyên và Môi trường được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao cho hướng dẫn TP. Hà Nội thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà (sổ đỏ) cho người mua nhà ở tại các dự án thương mại.

cấp sổ đỏ ở Hà Nội
Trong năm 2014, thành phố Hà Nội đã cấp được 40.500 sổ đỏ cho

người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại

Các cơ quan liên quan sẽ cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì công tác rà soát, làm rõ những bất cập trong chính sách mua nhà ở bằng hình thức hợp đồng ủy quyền có công chứng. Hiện nay, quá trình này đang làm ảnh hưởng đến việc cấp sổ đỏ cho người dân. Trên cơ sở rà soát, làm rõ những bất cập đó để thống nhất phương án xử lý và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Sở Xây dựng Hà Nội trước đó đã được UBND TP giao cho kiểm tra cơ sở pháp lý của các dự án, quy trình đầu tư, chất lượng của công trình, chỉ tiêu về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật – xã hội…  của các dự án phát triển nhà ở thương mại trong thành phố. Trên cơ sở đó, gửi yêu cầu đến chủ đầu tư dự án về việc thực hiện các nghĩa vụ cấp sổ đỏ cho người mua nhà theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2014, thành phố Hà Nội đã cấp được 40.500 sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại, đã vượt so với chỉ tiêu thành phố giao là 40.000 giấy chứng nhận.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Cấp sổ đỏ khi mua bán nhà theo hợp đồng ủy quyền: Còn nhiều vướng mắc
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay