Bộ Xây dựng cho biết, sau khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại 26 địa phương đã cắt giảm được gần 10.242 tỷ đồng.

dự án xây dựng
Sau khi thẩm định các dự án xây dựng đã cắt giảm được hơn 10

nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, sau khi thẩm định 1.369 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tổng mức đầu tư ban đầu gần 66.394 tỷ đồng đã được cắt giảm khoảng 624,8 tỷ đồng, tương đương 0,97%. Như vậy, tổng mức đầu tư các dự án đã giảm xuống còn 65.750 tỷ đồng.

Tương tự, các cơ quan chức năng cũng thẩm định thiết kế, dự toán tại 9.129 công trình có giá trị dự toán gần 163.600 tỷ đồng giảm xuống còn 153.921 tỷ đồng. Con số cắt giảm khoảng 9.600 tỷ đồng, tương đương 5,87%. Như vậy tổng mức cắt giảm lên tới gần 10.424 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy cho biết, hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng đều được đổi mới và tăng cường theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc làm này đã góp phần nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Cũng theo ông Duy, việc thẩm định dự án, thiết kế, dự toán, kiểm tra công tác nghiệm thu của các cơ quan chuyên môn về xây dựng đã dần đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả tích cực. Nhìn chung đã nâng cao hơn chất lượng thẩm định, góp phần phòng ngừa được nhiều rủi ro về chất lượng công trình.

Trong năm 2017, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và việc chấp hành chính sách, pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Cắt giảm được gần 10.240 tỷ đồng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay