Chấm dứt việc cho thuê, kinh doanh tại khu đất vàng số 2 Lê Thái Tổ năm 2020

Theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội, quận Hoàn Kiếm phải chấm dứt việc liên doanh liên kết và thu hồi nhà, đất tại Trung tâm văn hóa Hồ Gươm có địa chỉ tại số 2 Lê Thái Tổ.

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà, đất của Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ), UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Tài chính và UBND quận Hoàn Kiếm.

Theo văn bản, chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm chấm dứt việc sử dụng nhà, đất tại số 2 Lê Thái Tổ để liên doanh liên kết và thu hồi để quản lý, sử dụng theo đúng quy định tại Luật quản lý và sử dụng tài sản công. Cùng với đó, đối với số tiền thu được từ việc liên doanh, liên kết không đúng quy định (nếu có), thành phố cũng yêu cầu nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

trung tâm thông tin văn hóa hồ Gươm
Trung tâm thông tin văn hoá Hồ Gươm nằm ngay nút giao Lê Thái Tổ, Lương Văn Can được

sử dụng sai mục đích làm quán cà phê, cho thuê làm phòng giao dịch, bán vé máy bay…

Đồng thời, quận Hoàn Kiếm cũng được yêu cầu phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai theo quy định để giao cơ sở nhà, đất tại số 2 Lê Thái Tổ cho đơn vị sự nghiệp công lập là Ban Quản lý Khu vực hồ Hoàn Kiếm quản lý, sử dụng. Sau khi hồ sơ pháp lý về đất đai nêu trên được hoàn thiện, việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đối với cơ sở nhà, đất tại số 2 Lê Thái Tổ phải được lập thành đề án và báo cáo lên cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn bản của UBND TP. Hà Nội nêu: “Trong thời gian chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý có liên quan để giao cơ sở nhà, đất tại số 2 Lê Thái Tổ cho Ban Quản lý Khu vực hồ Hoàn Kiếm trực tiếp quản lý sử dụng, UBND quận Hoàn Kiếm không được sử dụng cơ sở này vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định”.

Trước đó, báo chí đã phản ánh về việc Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm bị sử dụng sai lệch so với mục đích ban đầu được phê duyệt. Cụ thể, UBND TP. Hà Nội phê duyệt mục đích là công trình công cộng để giới thiệu thông tin văn hóa hồ Gươm, trưng bày, triển lãm và văn phòng làm việc. Nhưng trung tâm này lại bị cho thuê để làm quán cà phê, văn phòng giao dịch, bán vé máy bay…