Ngày 24/10, tại Đà Nẵng, Bộ Xây dựng, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) đã tổ chức Hội nghị quốc tế “Phát triển đô thị hợp nhất – hướng tới các đô thị xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam”.

Tại hội nghị, các chuyên gia cho biết quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ và liên quan trực tiếp với quá trình hiện đại hóa – công nghiệp hóa, phát triển kinh tế của đất nước. Do đó, quản lý đô thị là một trong những nhiệm vụ chủ chốt của Chính phủ Việt Nam.

Chất không theo kịp lượng năm 2020 2

Ông Đỗ Việt Chiến, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), cho biết tính đến tháng 12/2012, Việt Nam có 765 đô thị với tỉ lệ đô thị hóa đạt 32,45%. Khu vực đô thị hằng năm đóng góp khoảng 70% GDP của cả nước. Nhưng theo ông Chiến, chất lượng đô thị hóa của Việt Nam chưa tăng kịp với số lượng, việc sử dụng tài nguyên năng lượng gây mất cân bằng sinh thái… Bên cạnh đó, đa số các TP lớn, các trung tâm công nghiệp của Việt Nam đều tập trung ở các khu vực dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Chất không theo kịp lượng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay