Tỉnh Quảng Ninh hiện có 33 dự án kinh doanh hạ tầng chây ỳ, trốn tránh trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách với tổng số tiền 940 tỷ đồng.


Các địa phương có dự án nợ tiền sử dụng đất lớn nhất gồm: Tp. Hạ Long với 18 dự án, số tiền nợ 563 tỷ đồng; Tp. Móng Cái 4 dự án, số tiền nợ 219,5 tỷ đồng; huyện Hoành Bồ 3 dự án, số tiền nợ 105,6 tỷ đồng. Các địa phương Vân Đồn, Uông Bí, Đông Triều, Cẩm Phả cũng có từ 1 đến 3 dự án kinh doanh hạ tầng còn nợ tiền sử dụng đất từ vài tỷ đến 20 tỷ đồng."Chây ỳ" 940 tỷ đồng tiền sử dụng đất năm 2020 2


T ỉnh Quảng Ninh đã có nhiều biện pháp truy thu như yêu cầu các chủ đầu tư cam kết nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn; tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc trực tiếp tại các dự án. Đối với các doanh nghiệp cố tình chây ỳ, tỉnh tổ chức thu nợ bằng việc cưỡng chế trích tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng, trừ vào tiền hoàn thuế, đề nghị UBND tỉnh thu hồi dự án…

Để đẩy mạnh công tác thu nộp tiền sử dụng đất cho ngân sách nhà nước, tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghiêm các giải pháp theo quy định của Luật Thuế như phạt nộp chậm, phong tỏa tài sản, khấu trừ vào tiền hoàn thuế mà doanh nghiệp được hưởng (nếu có).

Mặc dù, ngay từ đầu năm Quảng Ninh đã có nhiều biện pháp đốc thúc thu nộp, song trong 4 tháng đầu năm 2013, số tiền truy thu khoản nợ này cũng chỉ được 11,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là ý thức chấp hành pháp luật của một số nhà đầu tư không cao, cố tình chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tình hình “đóng băng” bất động sản, ngân hàng siết chặt việc cho vay đối với các doanh nghiệp đầu tư bất động sản, một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng cho dự án…


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý “Chây ỳ” 940 tỷ đồng tiền sử dụng đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay