Đó là ý kiến từ phía Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoReA). Vấn đề thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản một lần nữa lại được xới lên theo thông tư của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1-10-2013.

Theo đó, mức thuế thu nhập được tính bằng thuế suất 25% trên giá chuyển nhượng trừ giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan; trong trường hợp không xác định được thu nhập thì mức thuế suất 2% trên giá trị chuyển nhượng sẽ được áp dụng.Chỉ nên áp một mức thuế cho đơn giản? năm 2020 2
Ông Lê Hoàng Châu

Nghe có vẻ đơn giản, có vẻ như người dân có sự lựa chọn nhưng thực tế không phải vậy. Những rắc rối nảy sinh giữa cơ quan thuế và người dân trong việc lựa chọn mức thuế suất. Vấn đề đặt ra là có nên áp dụng một mức thuế suất 2% cho đơn giản. TBKTSG Online trao đổi nhanh với ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA), về vấn đề này:

TBKTSG Online: Ông nghĩ gì về đề xuất chỉ nên áp dụng một mức thuế suất 2% đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản?

Ông Lê Hoàng Châu: Thực tế cho thấy việc áp mức thuế suất 25% có thể sẽ gây oan uổng cho nhiều người dân, những người không chứng minh được chi phí, dẫn đến số tiền thuế phải nộp rất cao.

Tại thời điểm này, quan điểm của hiệp hội là chỉ nên sử dụng một mức thuế suất cho đơn giản, dễ tính và người dân cũng dễ chấp nhận.

Nhưng dù sao thì hai mức thế suất đâu có vấn đề gì, người dân có thêm sự chọn lựa, thưa ông?

– Đưa ra hai mức thuế suất là đúng, nhưng vấn đề là cơ quan thuế có cho người dân chọn lựa đâu!

Cơ quan thuế chỉ lo thu ngân sách, không cho người dân có quyền lựa chọn, nói cách khác họ ép người dân theo cách tính của họ. Điều này dễ phát sinh tiêu cực.

– Một vấn đề đặt ra là nếu chỉ áp một mức thuế 2%, nhiều khả năng những người bán lỗ (không có thu nhập) vẫn phải đóng thuế, ông nghĩ sao?

Đúng là nếu áp dụng mức thuế suất 2% thì sẽ rất phi lý cho những trường hợp bán lỗ vốn nhưng vẫn phải nộp thuế. Tại sao tôi phải nộp thuế khi tôi không có thu nhập? Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay tôi nghĩ phải chấp nhận, có nghĩa là đã lỗ rồi phải chấp nhận lỗ thêm.

Thiết nghĩ một khi người dân đã bán lỗ và họ chứng minh được chuyện đó thì cơ quan thuế cũng nên xem xét miễn thu thuế thu nhập cá nhân cho họ.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Chỉ nên áp một mức thuế cho đơn giản?
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay