Chi phí dự án đường sắt đô thị Nhổn năm 2020

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (BQL) đôn đốc đơn vị tư vấn là Công ty Systra (Pháp) cập nhật tiến độ và tài chính của dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội.

Kéo dài thời gian thực hiện, đội chi phí thực hiện dự án

Công ty Systra là đơn vị thực hiện gói thầu thiết kế kỹ thuật (TKKT) Dự án Đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội. Nhiệm vụ TKKT đã được Công ty Systra trình BQL và được BQL phê duyệt tại Quyết định số 14 ngày 12/2/2010 với yêu cầu: TKKT phải hoàn thành sau 12 tháng.

Theo Quyết định, TKKT phải phù hợp với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt, thực hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn. Đây là căn cứ để triển khai bước Thiết kế bản vẽ thi công. Tuy nhiên, tới tháng 11/2012, Công ty Systra mới đưa ra báo cáo cuối cùng TKKT gói thầu số 3 về hầm và các ga ngầm.

Tháng 12/2012, sau khi thẩm tra hồ sơ TKKT số 3, Công ty Senner (Tây Ban Nha) – tư vấn thẩm tra cho biết: “Hồ sơ TKKT của gói thầu số 3 do Tư vấn Systra lập gồm 2 phần chính khác nhau: Các ga ngầm như TKKT và phần hầm thiết kế xây dựng”. Tư vấn thẩm tra Sener khẳng định TKKT do Công ty Systra lập chưa đáp ứng một TKKT hoàn chỉnh, chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của TKKT đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, BQL lại gấp rút tổ chức thẩm định và phê duyệt TKKT của gói thầu số 3 chỉ trong… 1 ngày thay vì yêu cầu Systra làm lại TKKT theo đúng nhiệm vụ. Cụ thể, ngày 17/12/2012, BQL dự án 1 có tờ trình số 121B, đề nghị thẩm định và phê duyệt TKKT gói thầu số 3.

Trong cùng ngày, phòng kỹ thuật cũng có báo cáo số 71 về kết quả thẩm định đồng thời, đề nghị BQL phê duyệt TKKT công trình hầm và ga ngầm. Ngay sau đó 1 ngày, thông qua Quyết định số 159, BQL đã phê duyệt TKKT công trình hầm và các ga ngầm theo tư vấn của Công ty Systra.

Vì TKKT không đạt yêu cầu nên không thể chuyển sang bước Thiết kế bản vẽ thi công. Do đó, dự án tuyến Đường sắt đô thị số 3 Nhổn – Ga Hà Nội đã bị kéo dài thời gian thực hiện và đội chi phí. Dự án được khởi công từ tháng 9/2010 nhưng đến nay vẫn chưa thấy hình hài tuyến đường sắt đô thị đầu tiên dài 12.5km của Hà Nội.

Quyết định số 4461 ngày 24/7/2013 của UBND TP. Hà Nội đã chỉ rõ: để giảm trừ khối lượng công việc thiết kế, tránh trùng lặp với nhiệm vụ thiết kế của các nhà thầu theo nội dung kế hoạch đấu thầu điều chỉnh được phê duyệt tại điều 1 của quyết định, phải rà soát lại nhiệm vụ của Công ty Systra theo Hợp đồng tư vấn thực hiện dự án đã ký.

Tuy nhiên, ngày 12/3/2014, BQL đã ký hợp đồng trọn gói với Công ty Systra, không những không giảm trừ khối lượng công việc thiết kế, mà còn đồng ý bổ sung 6.652.428 Euro (khoảng 190 tỷ đồng) cho nhà thầu này. Việc làm này đã khiến chi phí tăng lên đến 300% so với hợp đồng ban đầu, từ 3.287.504 Euro lên 9.939.932 Euro.

đường sắt trên cao
Dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội đội giá 300%

Xóa cũ – lập mới dự toán

Không những vậy, ngày 21/3/2014, BQL và Công ty Systra ký phụ lục hợp đồng trọn gói số 02PL. Theo phụ lục, nhiệm vụ của tư vấn được giảm đi nhưng kinh phí của hợp đồng trọn gói lại tăng thêm 6,5 triệu Euro.

Báo cáo với UBND TP. Hà Nội về vấn đề liên quan tới hợp đồng trọn gói này, Trưởng BQL Đường sắt đô thị Hà Nội, ông Nguyễn Quang Mạnh cho biết: “Việc xác định kinh phí bổ sung để lập phụ lục hợp đồng trọn gói với Công ty Systra đã căn cứ theo số người, tháng lao động thực tế đã huy động”.

Nhân sự ở đây bao gồm cả nhân sự Việt Nam và nhân sự nước ngoài, thời gian làm việc ở cả Pháp và Việt Nam. Trong khi hợp đồng giữa BQL với Công ty Systra là hợp đồng theo hình thức trọn gói, thì nay lại được thanh toán theo hình thức thời gian, gồm cả chi phí cho nhân sự làm việc tại Pháp…


Bằng Văn bản số 2507 ngày 25/4/2014, Bộ Kế hoạch – Đầu tư cho ý kiến: “Việc gia hạn đã dẫn tới tăng chi phí dành cho tư vấn lên tới 27,37 triệu Euro (trong đó cho hợp đồng thời gian là 20,8 triệu Euro và hợp đồng trọn gói là 6,5 triệu Euro) là thiệt hại không nhỏ về mặt tài chính cho phía Việt Nam, dẫn tới tăng tổng mức đầu tư của dự án”.