Chính phủ cho phép mở rộng KCN Nhân Cơ lên 148 ha năm 2020

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Đắk Nông tới năm 2020. Trong đó, điều chỉnh mở rộng KCN Nhân Cơ từ 100 ha lên thành 148 ha.khu công nghiệp
KCN Nhân Cơ được điều chỉnh mở rộng từ 100 ha thành 148 ha

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) và quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020 của tỉnh; chỉ đạo những cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, triển khai thủ tục mở rộng KCN theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, xây dựng phương án cung cấp nước, thoát nước, điện, nước và xử lý chất thải của KCN đáp ứng yêu cầu của nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông.

KCN Nhân Cơ thuộc phạm vi địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông phục vụ xây dựng những dự án, nhà máy sản xuất các sản phẩm phục vụ cho hoạt động luyện alumina, khai thác bô xít…