Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho hai tỉnh là Quảng Ninh và Lạng Sơn quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn.

Chính phủ đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh năm 2020 2

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh được quyết định chuyển mục đích sử dụng 1,77 ha đất trồng lúa để thực hiện Dự án mở rộng Trụ sở và Cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

UBND tỉnh Lạng Sơn được quyết định chuyển mục đích sử dụng 1,35 ha đất trồng lúa để thực hiện Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của thành phố Lạng Sơn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Chính phủ đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay